Stichting Centrum Mook verkoopt gemeenschapshuis

De nieuwe eigenaresse is ook de beheerder van gemeenschapshuis ’t Trefpunt in Milsbeek en de multifunctionele centra (MFC) in Middelaar en Malden. Van der Valk heeft met de gemeente Mook en Middelaar een overeenkomst gesloten over het beheer van het gemeenschapshuis. Daarin zijn voorwaarden over de exploitatie en een ruil van grond opgenomen. Daarmee zijn organisaties in Mook verzekerd van onderdak in het gemeenschapshuis.

Hoewel de gemeente niet de eigenaar van het pand is, heeft zij ook een belang in het gemeenschapshuis. Mook en Middelaar hecht eraan dat stichtingen, verenigingen en scholen gebruik kunnen maken van de gemeenschapsaccommodatie. De overeenkomst die gemeente met Clara van der Valk sluit is het niet mogelijk op de plaats van het gemeenschapshuis appartementen te realiseren. Indien verkoop aan de orde is, heeft de gemeente het eerste recht tot aankoop. Daarbij blijft de grote zaal beschikbaar als gym zaal. De basisschool neemt de toestellen, materialen en dergelijke over maar dient zelf voor de keuringen, reparaties en vervangingen zorgt te dragen.