Het verschil tussen een stichting en vereniging

Een vereniging is een organisatie van mensen om een doel te bereiken. Bijvoorbeeld om mensen te laten sporten. Bij een vereniging zijn er verschillende leden. De leden stellen een verenigingsbestuur aan. De leden van de vereniging stellen gezamenlijk de contributie vast en het beleid. Een stichting heeft geen leden en is hierdoor minder democratisch. Een stichting mag zelfs geen leden hebben. Om een stichting op te richten is altijd een notariële akte nodig van een notaris.

Bekijk hier de 6 weetjes over een vereniging en een stichting.

  1. oprichting stichting alleen via een notaris (notariële akte)
  2. Geen winstverdeling onder bestuursleden van een stichting.
  3. Een vereniging heeft altijd leden, een stichting heeft geen leden.
  4. Een stichting heeft altijd een besluit nodig van het bestuur of van een Rechtbank.
  5. Een stichting moet verplicht een bestuur hebben.